Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Aanvullende of inclusieve reiskostenvergoeding bij mobiliteitsvergoeding?

mobiliteitsvergoeding inclusief of exclusief reiskostenvergoeding

Werknemers die in aanmerking komen voor een auto van de zaak, zijn niet verplicht om van deze regeling gebruik te maken. In plaats daarvan kunnen zij deelnemen aan de mobiliteitsvergoeding. Deze kan je als werkgever opnemen in de arbeidsvoorwaarden. Simpel gezegd is een mobiliteitsvergoeding een budget dat je aan je werknemers beschikbaar stelt om het werkverkeer zelf mee te financieren.

Mobiliteitsvergoeding met aanvullende reiskostenvergoeding

Een mobiliteitsvergoeding houdt in dat de werknemer in plaats van de auto van de zaak kiest voor het bedrag dat de werkgever daarvoor in de plaats stelt, met daarnaast eventueel een reiskostenvergoeding. De hoogte van de mobiliteitsvergoeding is afgeleid van het gemiddelde normleasebedrag exclusief brandstof en de daarop van toepassing zijnde eigen bijdrage van de werkgever. Uitgangspunt daarbij is:

  • de functie van de werknemer;
  • met het daarbij behorende loonheffingentarief;
  • en de daarbij behorende leasecategorie.

Voorbeeld
De bedragen in dit voorbeeld zijn afgerond naar hele euro’s.

Een werknemer heeft op grond van de arbeidsvoorwaarden en zijn functie recht op een auto van de zaak. De cataloguswaarde van de auto is € 23.500,- en het bijtellingspercentage is 22. Het loonheffingentarief van de werknemer is bijvoorbeeld 42% in de hoogste belastingschijf. De werknemer wil geen gebruikmaken van een auto van de zaak, maar wel van een mobiliteitsvergoeding die de werkgever aanbiedt. Op basis van de categorie van de auto van de zaak bedraagt de mobiliteitsvergoeding bijvoorbeeld € 325,- bruto per maand of € 180,- netto.
Omdat de bijtelling voor meer dan 500 kilometer op jaarbasis voor privégebruik achterwege blijft, heeft de werknemer daarnaast een fiscaal voordeel van € 431,- (€ 23.500,- x 22%) of € 250,- of per maand. Daarnaast komt de werknemer in aanmerking voor een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer en zakelijke reizen. Deze reiskostenvergoeding is gericht vrijgesteld, dus belastingvrij.
Voor de werknemer betekent dit dat er iedere maand een bedrag van € 325,- bij zijn loon wordt geteld, waarna hij na inhouding van loonheffingen het nettobedrag van € 180,- krijgt uitgekeerd. Bovendien ontvangt hij een onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer voor zakelijke reiskosten en hij heeft een fiscaal voordeel, omdat er geen bijtelling wegens privégebruik auto plaatsvindt.
Het voordeel voor de werkgever is dat hij geen leaseauto hoeft in te zetten, wat een administratieve lastenverlichting oplevert. De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer kan in een vaste reiskostenvergoeding per maand worden uitgekeerd.

Mobiliteitsvergoeding inclusief reiskostenvergoeding

De werkgever kan er ook voor kiezen om een hogere mobiliteitsvergoeding te geven, waarop de reiskostenvergoeding in mindering komt. De hoogte van de mobiliteitsvergoeding is afgeleid van het gemiddelde normleasebedrag, inclusief brandstof en de daarop van toepassing zijnde eigen bijdrage van de werkgever. Uitgangspunt daarbij is:

  • de functie van de werknemer;
  • met het daarbij behorende loonheffingentarief; en
  • de daarbij behorende leasecategorie.

Voorbeeld
De bedragen in dit voorbeeld zijn afgerond naar hele euro’s.

Een werknemer heeft op grond van de arbeidsvoorwaarden en zijn functie recht op een auto van de zaak. De cataloguswaarde van de auto is € 23.500,- en het bijtellingspercentage is 22. Het loonheffingentarief van de werknemer is bijvoorbeeld 42% in de hoogste belastingschijf. De werknemer wil geen gebruikmaken van een auto van de zaak maar wel van een mobiliteitsvergoeding die de werkgever aanbiedt. Op basis van de categorie van de auto van de zaak bedraagt de mobiliteitsvergoeding bijvoorbeeld € 617,- per maand. De werknemer maakt jaarlijks 24.000 zakelijke kilometers à € 0,19 per kilometer wat neerkomt op een reiskostenvergoeding van € 380,- per maand. Op de bruto­ mobiliteits­vergoeding van € 617,- komt de reiskostenvergoeding van € 380 in mindering, waardoor de werknemer minder loonheffingen is verschuldigd over de mobiliteitsvergoeding: € 617 -/- € 380 = € 237 x 58% (100% -/- 42% loonheffingen) = € 137,- + € 380,- (reiskostenvergoeding) = € 517,- netto per maand.

Meer informatie over de mobiliteitsvergoeding? Neem contact met ons of met je loonadviseur op.

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?