Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Auto van de zaak 2024: regels en voorwaarden

Auto Van De Zaak 2024

Van welke subsidieregelingen en belastingvoordelen voor elektrische auto’s kan je in 2024 gebruikmaken? Hoe zal het mobiliteitsbudget zich ontwikkelen? En wat moet je als werkgever precies met CO₂-registratie? Ook 2024 blijft in het teken staan van verduurzaming op het gebied van automobiliteit. In dit artikel lees je een overzicht van alle regels en voorwaarden en wat dit voor de auto van de zaak 2024 betekent.

Korting bijtelling elektrische auto’s

De korting op de bijtelling van elektrische auto’s in 2024 blijft 16%. In de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is vastgelegd dat de korting op de bijtelling in stappen wordt afgebouwd naar uiteindelijk nul in 2026. Daarmee blijft de bijtelling voor een elektrische auto van de zaak dus 16%. Het maximale bedrag waarover de bijtellingskorting geldt is € 30.000. Over de rest van de cataloguswaarde geldt de normale 22%-bijtelling. Dit geldt voor alle auto’s.

Aanschafsubsidie voor particulieren (SEPP)

Tot 27 december 2024 om 12.00 uur kan je de Subsidie Regeling Personenauto’s Particulieren aanvragen. Deze regeling geldt voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s die aangekocht of geleased kunnen worden door particulieren. De regeling is exclusief voor privéaankopen of -leases en loopt door tot 31 december 2024. Elk jaar is er een maximumbudget voor de subsidie. Je kunt deze slechts eenmaal ontvangen, uiteraard alleen als je aan de voorwaarden voldoet. Voor 2024 blijft het subsidiebedrag vergeleken met 2023 ongewijzigd. Dit betekent dat je een subsidie van € 2.950 kunt krijgen voor een nieuwe elektrische auto en € 2.000 voor een gebruikte elektrische auto.

Reiskostenvergoeding 2024

De onbelaste kilometervergoeding voor zakelijk verkeer ligt in 2024 op € 0,23. Dit is een stimulans voor werknemers om efficiënter en wellicht duurzamer te reizen.

Ondernemersvrijstelling bestelauto verdwijnt

De vrijstelling voor een bestelauto van de ondernemer (ondernemersvrijstelling) verdwijnt per 1 januari 2025. De hoogte van de belasting wordt vanaf die datum bepaald door de CO2-uitstoot. Voor bedrijfswagens gaat hetzelfde bpm-tarief gelden als voor personenauto’s.

‘Grijs kenteken’ verdwijnt

Vanaf 2024 ondergaat de Nederlandse regelgeving rond bedrijfsvoertuigen een aanzienlijke verandering met de geleidelijke afschaffing van de grijskentekenregeling, ook bekend als BPM-vrijstelling. De regeling die een belastingvoordeel biedt voor bedrijfsauto’s, wordt tussen 2024 en 2026 in drie stappen uitgefaseerd.

Naar verwachting zal vanaf 2025 een bestelauto die op fossiele brandstoffen rijdt zo’n 38% duurder worden. Dit komt neer op een gemiddelde prijsstijging van ruim € 11.000 per voertuig. Ondernemers die al voor 2025 een bedrijfsauto hebben aangeschaft, kunnen echter blijven profiteren van de BPM-vrijstelling voor deze voertuigen.

De berekening van de BPM zal gebaseerd zijn op de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen, met een tarief van € 66,91 per gram CO2-uitstoot. Het Nederlandse kabinet verwacht met deze maatregel in totaal ongeveer 2,2 miljard euro aan extra belastinginkomsten te genereren. De overheid hoopt dat deze veranderingen zullen bijdragen aan de versnelling van de elektrificatie van het bedrijfswagenpark, een stap in de richting van meer duurzame mobiliteit.

Subsidie emissieloze bedrijfsauto’s

Voor zover bekend verandert er in 2024 niks aan de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Deze regeling is bijzonder relevant voor kleine ondernemingen. Zij kunnen profiteren van een subsidie die maximaal 12% van de verkoopprijs van een bedrijfswagen bedraagt, tot een maximum van € 5.000. Deze subsidie is een stimulans voor kleine bedrijven om te investeren in emissieloze bedrijfsvoertuigen. Dit draagt bij aan de verduurzaming van hun wagenpark en het verminderen van de milieubelasting.

CO2-uitstoot rapportage bij meer dan 100 werknemers

Werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten vanaf 1 juli 2024 de uitstoot van hun zakelijke mobiliteit registreren. De rapportage en berekeningen verlopen via een digitaal platform van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aan de hand van de rapportage krijg je als werkgever voorstellen om actie te nemen. Het gaat om gegevens over het aantal kilometers voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer, de vervoersmiddelen en de gebruikte brandstof/voeding van een voertuig. Bedrijven zijn niet verplicht om te rapporteren over de CO2-emissies. De emissies worden automatisch berekend aan de hand van de registratie.

Verduurzamen via mobiliteitsbudget

Steeds meer werkgevers kiezen in het kader van flexibilisering voor Mobility as a Service (MaaS). De auto van de zaak maakt daarin plaats voor een mobiliteitsbudget. Dat budget is naar eigen inzicht te besteden. Duurzame keuzes kunnen vervolgens worden beloond: een privéleaseauto rijden kan nog steeds, maar pakt ongunstiger uit dan het ov of de fiets. Per reis kunnen medewerkers in een app kiezen welk vervoersmiddel het meest duurzaam en efficiënt is.

Aantrekkelijk voor werknemers is dat het ongebruikte deel van het mobiliteitsbudget uitbetaald kan worden. Nu werknemers vaker thuiswerken, kunnen zij het bedrag dat van het mobiliteitsbudget over is als brutoloon ontvangen, om daarmee de hoge energiekosten en inflatie op te vangen. Voor jou als werkgever is deze duidelijkheid over de kosten prettig. Een bijkomend voordeel met het oog op de CO₂-registratie is dat het aantal reiskilometers per vervoersmiddel automatisch wordt bijgehouden.

Verduurzamen via thuiswerken

Organisaties kunnen hun CO2-uitstoot aanzienlijk beperken door hybride te werken. Eén of meer dagen wordt dan vanuit huis gewerkt. Volgens organisatie Anders reizen, een coalitie van grote bedrijven en organisaties, die de CO2-uitstoot willen terugdringen, is hybride werken één van de maatregelen die bedrijven het meeste CO2-winst oplevert.

Brandstofaccijns: geen wijzigingen in tarieven

De brandstofaccijns in 2024 blijven onveranderd vergeleken met de tarieven die op 1 juli 2023 zijn ingevoerd. Dit volgt op eerdere maatregelen van het kabinet om de belasting op brandstoffen te verlagen als reactie op de stijgende energieprijzen. De accijns voor diesel blijft € 0,516 per liter, voor benzine € 0,789 per liter, en voor LPG € 0,186 per liter. Deze tarieven zijn een voortzetting van de verhoogde tarieven die vanaf juli 2023 gelden.

Heb je na het lezen van de regels en voorwaarden rondom de auto van de zaak 2024 nog vragen? Neem dan contact op met onze specialisten. Ze denken graag met je mee over al je vragen rondom goed werkgeverschap.

naar inspiratie overzicht