Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Lijfrente voor ondernemers: welke mogelijkheden biedt de Wtp?

Lijfrente voor ondernemers welke mogelijkheden biedt de Wtp

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingegaan. Naast gevolgen voor het pensioen van werknemers biedt de wet ook mogelijkheden voor lijfrente voor ondernemers. De fiscale ruimte om te sparen voor je oude dag is nagenoeg verhoogd tot aan die van werknemers in een pensioenregeling. Daardoor is het regelen van een lijfrente dankzij de Wtp aantrekkelijker dan voorheen.

Door de Wtp is de jaarruimte fors hoger, namelijk 30% in plaats van 13,3%. De maximale jaarruimte voor 2023 bedraagt € 34.550. Uiteraard is de jaarruimte afhankelijk van jouw inkomen. Daarnaast is ook de reserveringsruimte verruimd naar maximaal € 38.000 en de termijn van inhalen is verlengd naar 10 jaar. Voor 2023 betekent dit dat er een forse lijfrentepremie mogelijk is.

De lijfrente wordt fiscaal ondersteund. De inleg is namelijk fiscaal aftrekbaar op basis van 36,93% of meer. De lijfrente-uitkering na pensioendatum is vaak lager belast, namelijk tegen 19,03%. Dit lagere heffingstarief geldt voor een belastbaar inkomen tot ongeveer € 38.000 na AOW-gerechtigde leeftijd. Als het totale inkomen boven dit bedrag uitkomt, dan zal het meerdere belast zijn tegen het hogere tarief. De Belastingdienst betaalt daardoor mee aan jouw pensioenopbouw.

Daarnaast zijn er veel ondernemersfaciliteiten om pensioen op te bouwen komen te vervallen. Zo is het vanaf 2017 niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Met ingang van 1 januari 2023 is ook de dotatie aan de oudedagsreserve afgeschaft.

Wil jij toch iets aan jouw pensioen doen en wil jij het fiscale voordeel niet laten liggen? Kom dan nu in actie en maak direct een online afspraak.

Sigma helpt je bij jouw keuze

Wil je profiteren van fiscaal voordeel en wil je inzicht in jouw pensioensituatie, dan regelen wij dat voor jou. Om je te helpen bij het maken van de juiste keuze kan je gebruikmaken van ons adviestraject:

  • Stap 1: Verzamelen van diverse gegevens ter voorbereiding op ons eerste gesprek
  • Stap 2: Eerste gesprek / online intake waarbij wij je wensen, doelstellingen en risicobereidheid inventariseren
  • Stap 3: Analyse van alle gegevens. Berekeningen. Marktvergelijking. Het opstellen van ons advies in een schriftelijke, overzichtelijke rapportage
  • Stap 4: Doornemen van het advies
  • Stap 5: Implementatie (administratieve afhandeling en het beheren van de lijfrente en/of andere productoplossingen)

Wij zorgen ervoor dat je op een duidelijke manier inzicht krijgt in eventuele tekorten en de mogelijke oplossing om dit tekort aan te vullen.

Tijdens het proces worden een aantal relevante punten met je doorgenomen. Je kunt hierbij denken aan het optimaal benutten van het fiscaal voordeel, zoals het verschil in de tariefschijven voor en na de AOW-gerechtigde leeftijd en welke risico’s je af wilt dekken. Het is ook mogelijk om de lijfrente via een beleggingsinstelling (vermogensbeheerder) af te sluiten. Ook deze optie nemen we met je door.

Wat verwachten wij van jou?

Het is belangrijk om jezelf goed voor te bereiden voor het adviesgesprek. Hierdoor kunnen we ons advies zo ver mogelijk optimaliseren. Daarnaast bespaart dit tijd en kosten. Bij de eerste stap vragen we verschillende gegevens op die voor ons belangrijk zijn bij het formuleren van ons advies. Daarnaast is het verstandig om na te denken over jouw wensen. Denk hierbij aan vragen als: wil ik eerder stoppen met werken? Welk inkomen is na pensionering gewenst? En hoeveel risico wil ik lopen met mijn lijfrente?

Kies voor Sigma Pensioen en Inkomen

Ondernemer zijn betekent ook dat je oog hebt voor je eigen pensioen. Wij regelen dat graag voor je. Neem contact op met één van onze pensioenadviseurs of plan een kennismaking, online of op één van onze vestigingen.

naar inspiratie overzicht