Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

De auto van de zaak en de werkkostenregeling

De auto van de zaak en de werkkostenregeling

De bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak mag je niet onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling brengen. De auto van de zaak hoort altijd als een individueel loonbestanddeel belast bij de werknemer zelf.

Alleen voor de bestelauto die doorlopend afwisselend wordt gebruikt door twee of meer werknemers en voor buitengewone beveiligingsmaatregelen kan eindheffing gelden. De werkgever neemt in dat geval de belasting over het voordeel uit privégebruik voor zijn rekening. Ook onder de werkkostenregeling kan een onbelaste vergoeding worden gegeven voor namens de werkgever gemaakte kosten, zoals parkeergeld, autowassen en brandstof. Dit kan ook voor het laten plaatsen van een laadpaal voor (semi-)elektrische auto’s bij de woonplaats van de werknemer.

Motor of scooter van de zaak

Voor de terbeschikkingstelling van een motor of scooter van de zaak gelden geen afwijkende bepalingen. Dat houdt in dat er geen forfaitaire bijtelling bestaat, maar dat het loon wordt verhoogd met het werkelijke privégebruik. Het werkelijke privégebruik bestaat uit het saldo van het aantal privékilometers keer de werkelijke kilometerprijs, verminderd met een eventuele eigen bijdrage van de werknemer.

Fiets van de zaak

Voor de terbeschikkingstelling van de (elektrische) fiets van de zaak geldt met ingang van 1 januari 2020 een forfaitaire bijtelling van 7% van de consumenten­adviesprijs, oftewel de oorspronkelijke nieuwwaarde van de fiets. Accessoires bij de fiets die onderdeel uitmaken van de consumenten­adviesprijs, vallen onder het forfait; accessoires die daarvan geen deel uitmaken, vallen niet onder het forfait. Hiervoor geldt de hoofdregel, namelijk aantal privékilometers x de werkelijke kilometerprijs -/- de eventuele eigen bijdrage van de werknemer. De mate van privégebruik is hier niet van belang en woon-werkverkeer geldt in dit geval als privégebruik.

Fiets van de zaak werkkostenregeling

Bijtelling voor privégebruik

Op de bijtelling voor privégebruik komen de kosten die de werknemer voor eigen rekening heeft genomen in mindering, maar niet lager dan nihil. Onder een ‘fiets’ valt ook een elektrische fiets, een bakfiets en een speed pedelec (rijwiel met elektrische trapondersteuning en met een bromfietskenteken). De consumentenadviesprijs is de ‘in Nederland door de fabrikant of importeur publiekelijk kenbaar gemaakte prijs van de fiets die naar zijn inzicht bij verkoop aan de uiteindelijke afnemer valt te berekenen’, aldus de artikelsgewijze toelichting op de Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019. In de meeste gevallen geeft de factuur of het leasecontract uitsluitsel, maar de RAI Vereniging publiceert de actuele consumenten­advies­prijzen online, inclusief historische gegevens.

De vereenvoudiging van de vaststelling van de bijtelling wegens privégebruik voor de fiets van de zaak moet de fiets van de zaak voor werkgever en werknemer aantrekkelijker maken.

Vergoeding autokosten

Je kunt in beginsel geen onbelaste vergoeding geven voor parkeer­gelegenheid voor de auto van de zaak in of bij de woning van de werknemer. Dit is anders bij een parkeervergunning, afgegeven op kenteken of een stalling die alleen bestemd is voor de auto van de zaak. Vergoeding van de werkelijke kosten van de auto van de zaak is in andere gevallen onbelast. Het gaat dan om namens de werkgever gemaakte kosten, zoals parkeergeld, autowassen en brandstof, tol- en veergelden (onderdeel 3.3.2 van het Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 17 december 2014 nr. BLKB2014/1894M). Ook de vergoeding/verstrekking van parkeer­gelegenheid voor de auto van de zaak bij de plaats van werkzaamheden is onbelast.

De volgende vergoedingen zijn belast en mag je ook niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onderbrengen:

  • een (buitenlandse) parkeerboete;
  • een (buitenlandse) naheffingsaanslag parkeerbelasting (incl. de doorberekende kosten die met de oplegging ervan zijn gemoeid); of
  • het aanbrengen en verwijderen van een wielklem.

Advies nodig bij een auto van de zaak?

Bij een auto van de zaak komt heel wat kijken. Zo moet je als werkgever de loonheffing berekenen, inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Fouten in de administratieve verwerking kunnen leiden tot boetes en naheffingen. De auto van de zaak is één van de meest gemaakte fouten in de loonadministratie. Wees fouten voor en download onze gratis whitepaper Auto van de zaak voor handige tips.

naar inspiratie overzicht