Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Wet invoering minimumuurloon, wat verandert er?

Wet invoering minimumuurloon, wat verandert er

Met het nieuwe wetsvoorstel minimumuurloon wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer, waarmee de invoering weer een stap dichterbij is. Wat betekent het wetsvoorstel voor jou als werkgever?

Hoe zit het nu?

In Nederland geldt een minimummaandloon. Via het minimummaandloon wordt het minimumweekloon en het minimumdagloon berekend. Maar een uniform minimumuurloon kan niet van het minimummaandloon worden berekend. Dat komt omdat het minimumuurloon verschilt bij een 40-urige of een 36-urige werkweek.

Om tot een minimumuurloon te komen moet het minimumweekloon worden gedeeld door de ‘normale arbeidsduur’. Dus als 36 uur de normale werkweek is, dan wordt het minimumweekloon gedeeld door 36. Is 40 uur de normale werkweek, dan wordt het(zelfde) minimumweekloon gedeeld door 40, waardoor het uurloon dus lager is. Met andere woorden: een werknemer in het ene bedrijf moet meer uren (bijvoorbeeld 40) werken voor het(zelfde) minimumloon als een werknemer in een ander bedrijf (bijvoorbeeld maar 36 uur).

Uniform minimumuurloon

Met de Wet invoering minimumuurloon hangt het minimumloon per uur straks niet meer af van de lengte van de werkweek. De bedoeling is om een wettelijk minimumuurloon in te voeren, waardoor iedere werknemer voor elk uur dat hij werkt recht heeft op hetzelfde minimumloon. Daarbij maakt het niet uit of hij 36 uur of 40 uur per week werkt. De invoering van een wettelijk minimumuurloon zorgt voor een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker. Met de invoering van een uniform minimumuurloon wordt ook de handhaving vereenvoudigd.

Wat betekent dit voor het huidige minimumuurloon?

De bedoeling van de initiatiefnemer is om het minimumuurloon te baseren op een arbeidsomvang van 36 uur per week. Daardoor stijgt het minimumloon gemiddeld 4%:

  • waar een 36-urige werkweek geldt, blijft het minimumloon gelijk
  • in sectoren met een hoge normale arbeidsduur per week stijgt het minimumloon misschien wel 10%.

Als jouw werknemers een vaste urenomvang hebben van meer dan 36 uur per week, betekent dit dus dat je de werknemer die onder het vast te stellen minimumuurloon zitten meer moet gaan betalen.

Per wanneer?

Het wettelijk minimumuurloon wordt per 1 januari 2024 ingevoerd.

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?