Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Kan ik gebruikmaken van Werktijdverkorting (de Wtv-regeling)?

Kan ik gebruikmaken van Werktijdverkorting (de Wtv-regeling)

Word je als werkgever geconfronteerd met buitengewone kortdurende omstandigheden die niet tot het ondernemersrisico behoren, dan kan je Werktijdverkorting (Wtv) aanvragen. Van deze regeling werd aan het begin van de coronacrisis zo veel gebruik gemaakt, dat deze is gepauzeerd. Andere steunmaatregelen zijn ervoor in de plaats gekomen. Omdat de meeste steunmaatregelen per 1 oktober 2021 eindigden, is de Wtv-regeling per die datum weer opengesteld. Let op: dit geldt uitdrukkelijk niet voor Corona-gerelateerde omstandigheden.

Wat betaal ik wanneer aan mijn werknemers?

Als de werknemer gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet werkt vanwege de buitengewone kortdurende omstandigheden die niet tot het ondernemersrisico behoren, dan betaalt de werkgever het normale loon uit over de uren die de werknemer wel heeft gewerkt. Dat doet hij op de gebruikelijke uitbetaaldatum. Over de uren die de werknemer niet heeft gewerkt vanwege de buitengewone kortdurende omstandigheden die niet tot het ondernemersrisico behoren, hoeft de werkgever met een Wtv-vergunning niet uit te betalen. Deze uren vallen onder de vergunning en hiervoor geldt geen loondoorbetalingsverplichting. De werkgever vraagt aan het einde van de periode waarvoor de vergunning werktijdverkorting is afgegeven een WW-uitkering aan voor de uren die de werknemers niet hebben gewerkt. Die uitkering betaalt de werkgever aan de werknemers uit. De werkgever kan er, als hij dat financieel kan dragen, ook voor kiezen om de WW-uitkering gelijk met de gebruikelijke uitbetaaldatum uit te betalen. Voor de werknemers zal dat fijner zijn.

Kan ik gebruikmaken van Werktijdverkorting (de Wtv-regeling)

Wanneer en hoeveel betaal je?

Werkgevers zijn niet verplicht om de WW-uitkeringen voor te schieten. Als de financiële positie van de werkgever dat toelaat, dan is dat voor de werknemers natuurlijk wel het meest prettig. Goed werkgeverschap verlangt dat dan wellicht zelfs wel van de werkgever.

Werkgevers hoeven op grond van de wet ook geen hoger bedrag aan hun werknemers uit te betalen dan de hoogte van de WW-uitkeringen. Als de financiële positie van de werkgever het toelaat, mag het natuurlijk wel. Werkgevers krijgen WW over de uren die niet zijn gewerkt. Dat is in de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het laatstverdiende loon tot het maximum van het maximum dagloon, mits de werknemer aan de voorwaarden voldoet.

Praktijkvoorbeelden uitbetaling bij werktijdverkorting

Een werkgever met een vergunning werktijdverkorting kan zijn werknemers nog maar voor 50% inzetten.

 • Bert verdient € 2.500,- bruto per maand.
  De werkgever heeft een Wtv-vergunning. Hij moet 50% van het loon aan de werknemers doorbetalen, dat is € 1.250,- bruto per maand.
  Voor de overige 50% vraagt de werkgever na het einde van de werktijdverkorting termijn (6 weken) een WW-uitkering aan van 75% van het laatstverdiende loon ad € 1.250,- = € 937,50 bruto per maand.
  Bert verdient in deze maand dus geen € 2.500,-, maar € 2.187,50 bruto.
 • Amir verdient € 6.600,- bruto per maand.
  De werkgever heeft een Wtv-vergunning. Hij moet Amir 50% van het loon doorbetalen, dat is € 3.300,- bruto per maand.
  Voor de overige 50% vraagt de werkgever na het einde van de werktijdverkorting termijn (6 weken) een WW-uitkering van 75% van het laatstverdiende loon, maar tot het maximum van het maximum dagloon van € 4.906,15 per maand (Q4 2021). Dat betekent dat Amir 75% van 50% van € 4.906,15 bruto per maand. Dat is € 1.839,81 bruto per maand.
  Amir verdient deze maand dus geen € 6.600,-, maar € 5.139,81 bruto

Administratie bij werktijdverkorting

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen dat hij zijn administratie goed op orde heeft. Aan de hand van die administratie moet UWV kunnen controleren welke werknemers bij de werkgever in dienst zijn én het aantal niet gewerkte uren per werknemer als gevolg van de werktijdverkorting. Als de administratie niet op orde is of als blijkt dat de werknemer heeft gewerkt op uren die als niet gewerkt zijn opgegeven, dan vervalt de vrijstelling van loondoorbetalingsverlichting met terugwerkende kracht.

Heb je vragen of wil je meer informatie over de werktijdverkorting? Neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor je klaar!

naar inspiratie overzicht