Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Wat kun je doen rondom de beperking van de 30%-regeling?

Whitepaper Wanneer heb je inhoudingsplicht

Als het aan dit kabinet ligt, komen er wijzigingen rondom de 30%-regeling, zo bleek uit het Belastingplan 2023. Wat houdt dit precies in en welke acties kun je nu al ondernemen?

Met ingang van 1 januari 2024 is de 30%-regeling nog uitsluitend fiscaal gericht vrijgesteld als die niet meer bedraagt dan 30% van de Balkenendenorm. Die norm bedraagt 216.000 euro voor 2022. De maximale gerichte vrijstelling komt dan uit op 64.800 euro. De voorgestelde aanpassing heeft geen gevolgen voor het vergoeden van internationale schoolgelden. Dit mag de werkgever belastingvrij aan de werkgever blijven vergoeden bovenop de 30%-vergoeding.

30%-regeling of ET-kosten

In het Belastingplan 2023 wordt benadrukt om onder de huidige wetgeving te kiezen voor óf de toepassing van de 30%-regeling óf de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten (ET-kosten), zo nodig per loontijdvak. Het voorstel is dat de werkgever vanaf 1 januari 2023 per kalenderjaar kiest of de 30%-regeling wordt toegepast of dat de ET-kosten worden vergoed. Deze keuze wordt in het eerste loontijdvak van ieder kalenderjaar gemaakt en geldt dan voor het gehele kalenderjaar. Per kalenderjaar kan dus iedere keer anders worden gekozen. Als de 30%-beschikking is aangevraagd binnen de vier maanden na de aanvang van de tewerkstelling, dan moet de keuze worden gemaakt in het loontijdvak waarin de termijn van de vier maanden na de tewerkstelling afloopt. Deze voorgestelde regeling geldt voor zowel de inkomende (expats) als uitgezonden werknemers.

Overgangsrecht

Er geldt een overgangsregeling van twee jaar voor ingekomen werknemers bij wie de 30%- regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast. Voor deze werknemers geldt dat de aftopping van de 30%- regeling pas toepassing vindt vanaf 1 januari 2026.

Als de voorgestelde wijzigingen worden aangenomen, kun je het volgende doen:

  • Aanpassen addendum op de arbeidsovereenkomst indien niet meer dan de maximaal gerichte vrijstelling wordt betaald;
  • Keuze van werkgever/werknemer vastleggen of de 30% regeling wordt aangevraagd en toegepast of dat de werkelijke ET kosten zullen worden vergoed.
naar inspiratie overzicht