Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Vrije ruimte WKR ook in 2021 verruimd

Vrije ruimte wkr

Ook in 2021 wordt de vrije ruimte van de WKR (werkkostenregeling) voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom per inhoudingsplichtige tijdelijk verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent. Boven de € 400.000 is het percentage verlaagd naar 1,18 procent.

Ook in 2021 wordt de vrije ruimte van de WKR (werkkostenregeling) voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom per inhoudingsplichtige tijdelijk verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent. Boven de € 400.000 is het percentage verlaagd naar 1,18 procent. Door middel van de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. Bij overschrijding van de vrije ruimte moet de inhoudingsplichtige over het meerdere 80% eindheffing betalen.

Vrije ruimte WKR 2021

In eerste instantie werd alleen de vrije ruimte van 2020 verhoogd naar 3%, maar vanwege de verlenging van de lockdown heeft het kabinet besloten om de vrije ruimte ook in 2021 te verhogen naar 3%.

Je hebt als werkgever de mogelijkheid om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer te geven onder de werkkostenregeling. Je kunt hiervoor gebruik maken van gerichte vrijstellingen, zoals de arbo-voorziening of ICT-middelenvrijstelling, nihil waarderingen of door de loonbestanddelen aan te wijzen en onder te brengen in de vrije ruimte. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de kerstpakketten of een teamuitje. Veel werkgevers zijn zich aan het oriënteren op de inrichting van een thuiswerkplek voor hun werknemers of het geven van een thuiswerkkostenvergoedingen nu er veelal thuis gewerkt wordt.

Onlangs heeft het demissionaire kabinet zelfs aangegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een onbelaste thuiswerkvergoeding. Dat zou kunnen door de introductie van een extra gerichte vrijstelling.

Doe de WKR-check

Wil je weten op welke manier je de vrije ruimte WKR binnen je bedrijf optimaal kan benutten? Onze WKR-check geeft je snel en efficiënt inzicht in jouw situatie. Door middel van een inventariserend gesprek en een uitgebreide analyse van je administratie ontvang je een adviesrapport welke een overzicht geeft van je persoonlijke WKR-situatie. Daarnaast geeft het een praktische handleiding om eenvoudig met de WKR aan de slag te gaan. Meer informatie over onze WKR-check? Op de website van Schipper Accountants (onze partnerorganisatie) lees je er meer over.

Webinar ‘Tips voor de WKR-aangifte 2020’

Uiterlijk maart 2021 moet de WKR-aangifte zijn gedaan over 2020. In onze webinar ‘Tips voor de WKR-aangifte 2020’ helpen wij je graag op weg en geven tips om de aangifte te doen. We gaan daarbij ook in op de thuiswerkplek voor werknemers. Aangifte al gedaan? Ook dan is het webinar op maandag 8 februari om 12.00 uur interessant, want het is nog mogelijk om bij een gedane aangifte wijzigingen door te geven.

Heb je vragen over de vrije ruimte WKR? Neem dan gerust contact met ons op!

naar inspiratie overzicht