Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Vooruitblik 2022 voor werkgevers, werknemers en de DGA

In 2022 treden een heel aantal nieuwe regels en wetten voor werkgevers, werknemers en de DGA in werking. In dit artikel vind je een overzicht van de meest relevante wijzingen voor jouw bedrijf of carrière.

Wijzigingen voor werkgevers

Verbod op rookruimtes

Vanaf 1 juli 2021 waren rookruimtes in het onderwijs, de zorg, de cultuur- en sportsector en overheidsgebouwen al niet meer toegestaan. In 2022 geldt dit verbod ook voor het bedrijfsleven.

AOW-leeftijd in 2022

In 2022 wordt de AOW-leeftijd met 3 maanden verhoogd naar 66 jaar en 7 maanden.

Nieuwe regels scholingskosten en nevenwerk

Per 1 augustus 2022 veranderen de regels rondom scholingskosten en nevenwerk. Dit betekent dat het arbeidsrecht op sommige punten wordt aangepast. Als werkgever mag je alleen bij uitzondering nog een verbod op nevenwerk tijdens het dienstverband in een arbeidsovereenkomst opnemen. Daarnaast wordt de informatieverplichting die je als werkgever bij indiensttreding naar de werknemer toe hebt, verduidelijkt en uitgebreid. Onder meer de termijnen waarbinnen informatie moet worden gegeven, worden vastgelegd.

De mogelijkheden om opleidingskosten bij de werknemer in rekening te brengen worden daarnaast beperkt. Het gaat om de kosten van wettelijk verplichte opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het werk. Dit heeft onder meer gevolgen voor de mogelijkheid om opleidingskosten te verrekenen met de transitievergoeding. Verder moeten werknemers de gelegenheid worden geboden de opleiding onder werktijd te kunnen volgen.

Invoering STAP-budget

Bij gedwongen ontslagen wisselen mensen vaak niet alleen van baan, maar ook van beroep. De overheid wil dat bij een baanwissel meer wordt gekeken naar de vaardigheden van een werknemer, dan naar de taken die hij heeft uitgevoerd. Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

Daarnaast kunnen mensen met de subsidieregeling ‘NL leert door’ kosteloos scholingstrajecten volgen.

Vrije ruimte binnen de werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling werd in verband met de coronacrisis in 2020 en 2021 verhoogd naar 3%. In 2022 is de verruiming van de vrije ruimte niet meer van toepassing en gelden weer de normale percentages. Per 1 januari ligt de vrije ruimte weer op 1,7% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.

Reiskostenvergoeding

Vanaf 2022 kan je je medewerker een vaste reiskostenvergoeding geven als hij tenminste 76 dagen van het kalenderjaar naar kantoor reist.

Compensatie transitievergoeding bedrijfsbeëindiging bij ziekte

Per 2021 hebben kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of overlijden, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. Het is de bedoeling dat kleine werkgevers ook compensatie zouden kunnen aanvragen voor de transitievergoeding vanwege bedrijfsbeëindiging door ziekte. Deze regeling treedt waarschijnlijk niet eerder dan medio 2022 in werking. Een exacte datum is nog niet bekend.

Zie ons eerder gepubliceerde artikel voor een compleet overzicht van de wijzigingen in 2022 op het gebied van HR.

Vooruitblik 2022 voor werkgevers, werknemers en de DGA

Wijzigingen voor werknemers en de DGA

Gericht onbelaste thuiswerkvergoeding

Je werkgever mag jou als werknemer binnen de werkkostenregeling (WKR) vanaf 2022 een gericht onbelaste vergoeding van € 2 per dag uitkeren. De specifieke kosten die hiermee vergoed kunnen worden, zijn bedoeld als kostenvergoeding voor extra water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier.

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Vanaf 1 augustus 2022 wordt het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Hiermee is het voor werknemers makkelijker om arbeid en zorg te combineren. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon.

Minimumloon en minimumjeugdloon

Het minimumloon en minimumjeugdloon gaan in 2022 allebei omhoog. Bekijk een overzicht van de minimumlonen en minimumjeugdlonen in 2022.

Bijtelling elektrische auto van de zaak

De bijtelling voor een elektrische auto van de zaak ligt in 2022 op 16%. De bijtelling wordt toegepast op een cataloguswaarde van € 35.000. De bijtelling over het meerdere van de cataloguswaarde is 22%. Kies je vanaf 2022 voor een elektrische auto van de zaak, hou dan rekening met een hogere bijtelling.

Advies nodig?

Ben je werkgever of werknemer en vraag je je af hoe de nieuwe regels, regelingen en subsidies in 2022 voor jou uitpakken? Neem contact met ons op. Wij denken graag met je mee!

naar inspiratie overzicht