Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

6 aandachts­punten voor de juiste verzuim­verzekering

6 aandachtspunten voor de juiste verzuimverzekering

Zieke medewerkers kunnen je bedrijf veel geld kosten. Een verzuimverzekering is om die reden onmisbaar voor elke ondernemer in het mkb. Zo’n verzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting van zieke medewerkers. Daarmee voorkom je dat je zelf maximaal twee jaar lang salaris moet doorbetalen. Een verzuimverzekering is dus broodnodig, maar wat moet je weten voordat je een verzekering afsluit? In deze blog vind je de 6 belangrijkste aandachtspunten.

Hoe je je keuze ook maakt, het kiezen van de juiste verzuimverzekering begint met het in kaart brengen van de afspraken die je met je medewerkers over ziekteverzuim gemaakt hebt. Deze liggen vast in de cao of in de arbeidsvoorwaarden. Als werkgever ben je verplicht om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen. Pas als je weet wat je moet verzekeren, kun je de juiste keuzes maken.

1. Meer dan alleen de premie vergelijken

Natuurlijk, het is erg logisch om naar de premie te kijken. Die is duidelijk, eenvoudig vergelijkbaar en, inderdaad, niet onbelangrijk. Maar nóg belangrijker is de premie die je over de verschillende jaren betaalt. De meeste verzekeraars passen hun premies jaar na jaar aan. Sommigen doen dat op basis van algemene ziekteverzuimpercentages, anderen op basis van het ziekteverzuim in jouw bedrijf (experience rating). In dat laatste geval is er overigens vaak wel een clausule dat je kunt overstappen als de premie meer dan 20 of 25% stijgt. Gelukkig zijn er ook verzekeraars die de premie voor drie jaar vastzetten. Dat is wel zo duidelijk.

2. Bijdrage bij re-integratie

Sommige verzekeraars dragen een bepaald bedrag bij in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid, anderen laten hun bijdrage in het ongewisse. Alleen de MKB verzuim-ontzorgverzekering dekt de kosten van loondoorbetaling, arbodienstverlening en re-integratie volledig af. Daarmee voorkom je extra re-integratiekosten bij langdurige ziekte.

3. Preventie

Wat doet de verzekeraar om ziekte te voorkomen? Geen zieke werknemers hebben is nog altijd beter dan de beste verzuimverzekering. Sla de voorwaarden erop na en check wat de verzekeraar doet om jouw werknemers vitaal te houden. Daar wordt iedereen beter van.

4. Welk salaris is eigenlijk gedekt?

Welk salaris dekt de verzekering? Het brutoloon? En zo ja, hoe worden dan de eventuele jaarlijkse bonussen daarin verdisconteerd. Of keert de verzekering uit op basis van het sv-loon? En denk ook aan de werkgeverslasten die al snel 25% bedragen. Is dit meeverzekerd, dan beperk je de schade en heb je wellicht voldoende ruimte om een tijdelijke – vaak duurdere – invalkracht in te lenen.

5. Zijn er salariskoppelingen mogelijk?

Het is ideaal als het kan: koppelingen maken tussen de Sigma salarisadministratie en de verzekeraar. Een dergelijke standaard koppeling met het salarispakket maakt het werk een stuk eenvoudiger. Alle informatie over je medewerkers én hun salarissen wordt automatisch doorgegeven.

6. Met welke arbodienst werk je samen?

Idealiter is er ook een administratieve koppeling mogelijk tussen arbodienst en jouw verzekeraar. Zo voorkom je dat je veel tijd en geld moet steken in het over en weer uitwisselen van gegevens.

Tot slot, natuurlijk is het raadzaam om periodiek te checken of je verzuimverzekering nog passend is. Je eigen risico bijvoorbeeld kan groter worden, naarmate je bedrijf groeit. Vervalt je contract? Kijk dan eens goed om je heen. Zeker als je niet of nauwelijks verzuim hebt gehad, is de kans groot dat een andere verzekeraar je een gunstiger (premie)voorstel doet.

Kies voor Sigma Personeelsdiensten

De aandachtspunten zijn voor de adviseurs van Sigma Personeelsdiensten hun dagelijkse werk. Ze adviseren je graag over de beste verzuimverzekering voor jou en kijken nog veel verder dan deze aandachtspunten alleen. Zo zijn zij alert op mogelijke premiebesparingen en op het passend houden van jouw verzuimverzekering. Bovendien, de directe samenwerking met Sigma Personeelsdiensten zorgt voor meer efficiency, evenals de directe koppeling met salarisadministratie van Sigma Online.

Meer weten? Neem dan contact op met één van onze inkomensadviseurs.

naar inspiratie overzicht
Vraag een vrijblijvende offerte aan en ontdek welke verzuimverzekering het beste past bij jouw bedrijf.
Verzuimverzekering vergelijken?
Ontdek welke verzuimverzekering het beste bij je past.
Onafhankelijke vergelijking