Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Vanaf 2024 hogere uurnorm voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar

Vanaf 2024 hogere uurnorm voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar

Het is belangrijk jongeren te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen. Om dit te realiseren, wil het kabinet per 2024 de urennorm voor jonger onder de 21 jaar verhogen met € 0,50 per uur (tot € 3,25 per uur).

Doet iemand bij jouw vrijwilligerswerk? En geef je die medewerker daar iets voor, bijvoorbeeld geld of een jaarlijkse barbecue? Dan kan je misschien gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. De volgende stichtingen en verenigingen mogen gebruikmaken van de vrijwilligersregeling:

  • stichtingen en verenigingen die niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting
  • stichtingen en verenigingen die een sportorganisatie zijn
  • stichtingen en verenigingen die een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn

Je moet verder aan een aantal voorwaarden voldoen. Denk aan een maximale maandelijkse vergoeding per maand (2024: € 210,00) en jaar (2024: € 2.100). Maar je kan de vrijwilliger ook per uur betalen.

Urennorm vrijwilligers

Wanneer je gebruik wil maken van vrijwilligers en per uur wil betalen, geldt een urennorm. Dit betekent dat het uurloon niet hoger mag zijn dan een bepaald bedrag. Voor nu geldt nog dat het uurloon niet hoger mag zijn dan € 5 als de vrijwilliger 21 jaar of ouder is. Voor vrijwilligers die jonger zijn dan 21 jaar, geldt een maximumuurloon van € 2,75. Dit tot het maximale bedrag per maand of per jaar zoals hierboven genoemd. De uurbedragen voor de vrijwilligersregeling zijn een invulling van de voorwaarde dat de arbeid niet beroepsmatig mag worden verricht.

Urennorm omhoog

Het kabinet onderstreept het belang van vrijwilligersorganisaties zoals sportverenigingen, goede doelen, fondsen en kerken voor de Nederlandse samenleving. Juist om jongeren te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, is het kabinet bereid per 2024 de urennorm voor personen jonger dan 21 jaar te verhogen met € 0,50 per uur. De urennorm wordt dan € 3,25 per uur.

naar inspiratie overzicht