Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Uitkering geboorte- en ouderschapsverlof: zo regel je de administratieve verwerking

geboorte-en ouderschapsverlof

Afgelopen jaren zijn de mogelijkheden tot (betaald) verlof na een bevalling enorm toegenomen. Zo hebben sinds augustus 2022 jonge ouders allebei recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. De administratieve verwerking van geboorte- en ouderschapsverlof kan soms onbewust en onnodig complex worden en daarom vertellen we hoe je dit als werkgever zo goed mogelijk kunt regelen.

Geboorte- en ouderschapsverlof; hoe zit het precies?

Allereerst is het goed om te weten dat er een verschil zit tussen ouderschapsverlof en geboorteverlof. Geboorteverlof kent namelijk een doorbetaling van zes weken en bij ouderschapsverlof zijn dit er negen weken van de (maximaal) 26 weken. 

Geboorteverlof (behoudens de eerste week) en ouderschapsverlof zijn in principe eigenlijk onbetaald. Voor een deel van het verlof kan een uitkering aangevraagd worden bij het UWV. De werkgever kan beslissen waar de uitkering naar toe gaat: rechtstreeks naar de werknemer of naar de werkgever die op zijn beurt de uitkering uitbetaalt aan de werknemer. De uitkering voor betaald ouderschapsverlof kan pas aangevraagd worden na een volle week verlof.  

Uitkering geboorte- en ouderschapsverlof: administratieve verwerking

We zien in de praktijk dat de werkgever vaak besluit om zelf de uitkering te ontvangen en de werknemer gedurende het verlof al een voorschot te geven van 70% van het salaris. Sympathiek van de werkgever, immers de werknemer hoeft niet te wachten om na een volle week verlof de uitkering bij het UWV aan te vragen. De werkgever financiert voor en ontvangt later de uitkering.

Onbedoeld roept de werkgever hiermee echter vaak onnodige kosten en onnodige handling over zich af. Immers, de uitkering van het UWV wordt gebaseerd op het SV-loon van vorig jaar. Dit is meestal lager dan het huidige brutosalaris. Na vaststelling van de uitkering door het UWV dient dan nog een verrekening plaats te vinden met het verstrekte voorschot. Complicerende factor hierbij is dat over de doorbetaalde uitkering de lage AWF-premie verschuldigd is en over een eventuele suppletie door de werkgever de hoge AWF-premie. 

Wat kan je als werkgever het beste doen?

Om bovenstaande redenen adviseren wij de werkgever om zoveel als mogelijk de uitkering van geboorte- en ouderschapsverlof door het UWV uit te laten betalen aan de werknemer. De werknemer ontvangt de uitkering na opname van een volle week verlof. Als de werknemer om die reden in financiële problemen komt, kan de werkgever besluiten om alsdan de werknemer een voorschot te geven en dit later te verrekenen.  Dit is administratief altijd nog een stuk eenvoudiger dan doorbetaling van de uitkering. 

 Laat dus bij het aanvragen van de uitkering van betaald geboorte- en ouderschapsverlof de uitkering rechtstreeks naar de werknemer gaan. Ben je klant bij Sigma? Informeer je loonadviseur dan over de aanvraag. Ook is het aan te raden om de met de medewerker gemaakte afspraken over het verlof op te nemen in een overeenkomst. Onze adviseurs kunnen ook hierbij ondersteuning bieden.  

Heb je vragen over de juiste verwerking van geboorte- en ouderschapsverlof of heb je een andere vraag? Onze adviseurs van Sigma Personeelsdiensten helpen je graag verder. Neem gerust vrijblijvend contact op.   

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?