Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot 2028

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is verlengd. Werkgevers kunnen de Subsidie Praktijkleren tot en met het studiejaar 2027/2028 aanvragen.

Werkgevers die een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden kunnen de Subsidie praktijkleren aanvragen bij RVO. Het eerstvolgende tijdvak voor aanvraag start op 3 juni 2024. Het loket sluit op 17 september 2024 (alleen in 2028 is dit 18 september).

Een inschrijving in het Register Onderwijs Deelnemers (ROD) is met ingang van studiejaar 2023/2024 een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen. De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren van de inschrijvingen van leerlingen en studenten voor de opleidingen en voor de BPV-periodes bij de leerbedrijven (in het ROD).

Over de Subsidie praktijkleren

De Subsidie praktijkleren is bedoeld als een tegemoetkoming voor de werkgever in de kosten voor begeleiding van een deelnemer, student, promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De aanvraag wordt gedaan na afloop van het studiejaar waarvoor de subsidie geldt. De subsidie is vooral bedoeld voor:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijke medewerkers, die onmisbaar zijn voor de Nederlandse kenniseconomie.
naar inspiratie overzicht