Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

RVU maakt vervroegd uittreden gemakkelijker

In het Pensioenakkoord is een mogelijkheid gecreëerd om vervroegd uittreden aantrekkelijker maken. Dit biedt werkgevers meer armslag om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken. Zo kunnen zij jongere werknemers de kans bieden om te starten. Hiermee wordt de doorstroming op de arbeidsmarkt gestimuleerd.

In het Pensioenakkoord is een mogelijkheid gecreëerd om vervroegd uittreden aantrekkelijker maken. Dit biedt werkgevers meer armslag om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken. Zo kunnen zij jongere werknemers de kans bieden om te starten. Hiermee wordt de doorstroming op de arbeidsmarkt gestimuleerd.

Met de regeling voor vervroegde uittreding (RVU) kunnen werknemers eerder stoppen, met financiële hulp van hun werkgever. De hoofdregel was dat de fiscus een dergelijke financiële bijdrage belastte met een fiscale heffing van 52%, de zogeheten RVU-heffing. In het pensioenakkoord is nu een tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing opgenomen, de zogenaamde drempelvrijstelling. De extra fiscale heffing is tijdelijk niet van kracht, als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • de werknemer stopt maximaal drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd met werken;
  • de werkgever geeft een maximale vergoeding van circa € 22.164 per jaar, wat neerkomt op circa € 1.847 per maand.

Kom je als werkgever met je werknemer(s) een lagere periode of een hogere vergoeding overeen, dan is het meerdere belast.

Let wel: deze RVU-vrijstelling is een tijdelijke maatregel (voor een periode van vijf jaar). De inwerkingtreding is 1 januari 2021.

Waarom RVU?

De achtergrond bij deze regeling is dat het kabinet en de sociale partners oudere werknemers de kans willen bieden om eerder te stoppen met werken. Met name voor mensen die werken in zware beroepen is doorwerken tot de AOW-leeftijd (te) zwaar. Daarom krijgen werkgevers en werknemers de komende 5 jaar de gelegenheid om afspraken te maken over vervroegd pensioen. Het kabinet ondersteunt dit door de RVU-heffing aan te passen.

Interessant voor werkgevers met oudere werknemers

De RVU is met name interessant als je oudere werknemers in dienst hebt. Sociale partners kunnen bovendien specifieke afspraken maken voor hun sector.

Zo kunnen bouwplaatsmedewerkers en UTA-medewerkers (vanaf 1 januari 2022), die vallen onder de cao Bouw & Infra, maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze cao-afspraak, de zwaarwerkregeling, wordt betaald vanuit de collectieve werkgeverspremie aan het Aanvullingsfonds en mogelijke overheidssubsidie. Op deze manier worden de kosten, vanuit een solidariteitsprincipe, omgeslagen over alle werkgevers in de sector.

Overige branches

Inmiddels is het voor meerdere branches mogelijk om gebruik te maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU), namelijk:

  • Motorvoertuigen- en tweewielerbranche is het vanaf 1 mei 2021 mogelijk.
  • Vanaf 1 september 2021 voor de Zorg & Welzijn branche, voor medewerkers met een zwaar werk functies en 45 dienstjaren.

Wat te doen?

De tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing is bedoeld om werkgevers de mogelijkheid te bieden hun oudere werknemers eerder te laten stoppen met werken. Het uitgangspunt daarbij is wederzijdse goedkeuring, tenzij de afspraak in de cao is opgenomen. Werknemers die liever doorwerken, zouden dat moeten kunnen. Om die reden is het belangrijk een dergelijk verzoek vooraf te bespreken met de adviseurs van Sigma Personeelsdiensten. Wij kijken allereerst of deze regeling interessant is voor jou als werkgever. Zo ja, dan ondersteunen wij je bij het bespreekbaar maken van dit onderwerp bij je werknemer(s).

Heb je vragen over de RVU of wil je een sparren over pensioen? Neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor je klaar!

naar inspiratie overzicht