Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Mogelijk 7,5% hoger wettelijk minimumloon in 2024

Mogelijk 7,5% hoger wettelijk minimumloon in 2024

Het kabinet wil het wettelijk minimumloon met 7,5% verhogen. Het gaat om een buitengewone verhoging om lage en middeninkomens tegemoet te komen. De verhoging is onder andere de uitkomst van een debat begin april over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen.

De reden om het minimumloon te verhogen zijn onder andere de stijgende energie- en grondstofprijzen. Aanpassing van het minimumloon heeft ook impact op sociale regelingen, fiscaliteit en toeslagen en ook voor andere regelingen zoals de studiefinanciering. Omdat de uitwerking zorgvuldig moet gebeuren, is het niet mogelijk om de verhoging van het minimumloon eerder dan 1 januari 2024 te laten ingaan.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt voor de zomer een brief naar de Tweede Kamer over het vervolgproces, waarna de Tweede en Eerste Kamer stemmen over het voorstel.

naar inspiratie overzicht