Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Let op! Whk-beschikking 2023 mogelijk onjuist

AOV vergelijken 5 tips voor de beste AOV

In de komende periode ontvang je weer de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). De Belastingdienst heeft mogelijk het gedifferentieerde premiepercentage Whk over 2023 verkeerd berekend. Een fout in de beschikking kan een te hoge gedifferentieerde premie als gevolg hebben.

Als je geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en/of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) bent, ontvang je als werkgever elk jaar een beschikking gedifferentieerde premie Whk.

Foute berekening

Mogelijk is het gedifferentieerde premiepercentage Whk 2023 onjuist wanneer je een werknemer in dienst hebt genomen die minder dan 35% arbeidsongeschikt is en daarom geen WIA-uitkering krijgt. Deze werknemer krijgt bij ziekte een ZW-uitkering en eventueel aansluitend een WIA-uitkering op grond van de no-risk polis. Met een no-riskpolis rekent de Belastingdienst de uitkeringslasten niet aan je toe, waardoor je dan geen hogere premie Whk betaalt.

Volgens een recente uitspraak van de Hoge Raad geldt de no-riskpolis ook voor ziektewetuitkeringen aan een werknemer die:

  • met een no-riskpolis  in dienst was, en
  • ziek uit dienst ging, en
  • binnen 5 jaar na de startdatum van de 1e dienstbetrekking voor de twee keer in dienst kwam, en
  • opnieuw ziek uit dienst is gegaan

Deze uitspraak komt te laat om de gevolgen daarvan mee te nemen in de beschikking ‘Gedifferentieerd premiepercentage Whk 2023’. Daarom zijn de ZW-uitkeringen en eventuele WIA-uitkeringen aansluitend aan de tweede dienstbetrekking, aan je toegerekend als uitkeringslast. Het gaat hierbij om uitkeringen die in 2021 zijn uitbetaald. Hierdoor is het gedifferentieerde premiepercentage Whk bij middelgrote en grote werkgevers mogelijk te hoog vastgesteld.

Wat kan je doen?

Controleer de Whk-beschikking goed. Als je denkt dat deze niet goed is, doe je er goed aan bezwaar te maken tegen de Whk-beschikking 2023. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking door de Belastingdienst zijn ontvangen. Dus houdt dit goed in de gaten. In de beschikking staat hoe je bezwaar kan indienen.

naar inspiratie overzicht