Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Zo krijg je in 2024 grip op je stijgende loonkosten

Zo krijg je in 2024 grip op je stijgende loonkosten

De loonkosten voor werkgevers zijn in 2024 flink hoger dan voorheen. Dat geldt vooral in bepaalde sectoren, zoals de detailhandel, horeca en logistiek. Deze stijging is goed zichtbaar in de eerste loonruns van dit jaar. Aangepaste arbeidsvoorwaarden en wettelijke wijzigingen zijn hier voornamelijk de oorzaak van.

Invoering minimumuurloon

Een van de belangrijkste oorzaken is de invoering van het minimumuurloon in plaats van een minimum maandloon. Iedereen die het minimumloon verdient, ongeacht de fulltime werkweek van het bedrijf, verdient vanaf 2024 per uur hetzelfde bedrag. Voor fulltime werknemers betekent dit soms een loonsverhoging van meer dan 11%. Andere factoren zijn de verhoging van het minimumloon met 3,75% en de verlaging van de pensioenopbouwleeftijd van 21 naar 18 jaar.

Breng kosten op tijd in kaart

Recent onderzoek wijst uit dat deze aanpassingen een ‘rimpeleffect’ veroorzaken; loonschalen net boven het minimumloon stijgen eveneens. Dit leidt tot hogere lonen en een toename in de verplichte pensioenafdrachten die aan het loon gekoppeld zijn.

Analyseer als werkgever aan het begin van het jaar het effect van de loonkostenstijging op je verlies- en winstrekening. Zo waarborg je de financiële gezondheid van je bedrijf en ben je in staat om strategische beslissingen te nemen.

Sigma denkt met je mee

Heb je bij het uitvoeren van de loonkostenberekening assistentie nodig? Sigma Personeelsdiensten heeft de kennis en ervaring in huis om je door de complexiteit van de gewijzigde loonstructuur en de impact ervan op de bedrijfsvoering heen te loodsen. Schakel ons op tijd in, zodat we jou kunnen helpen bij het effectief beheren van de financiële planning en strategie in deze uitdagende tijd.

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?