Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

De 6 meestgestelde vragen over de cao Kleinmetaal

cao Kleinmetaal

Voorlopig komt er geen nieuw cao Kleinmetaal, omdat belanghebbende partijen niet tot een overeenstemming zijn gekomen. Dit betekent dat er geen nieuw cao kan worden vastgesteld voor de branche Metaal & Techniek. Wat dit precies voor gevolgen heeft en wat dit betekent voor jou als werkgever, lees je in deze zes meestgestelde vragen.

1. Waarom is er geen nieuw cao Kleinmetaal?

De laatste cao in de Kleinmetaal liep af op 30 september 2021 en had een looptijd van 28 maanden (van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2021). Ondanks diverse onderhandelingsronden in de maanden augustus en september 2021 is het de werkgevers- en werknemersorganisaties niet gelukt om tot overeenstemming te komen. De werknemersorganisaties hadden een ultimatum gesteld op 28 oktober 2021 waarop de werkgeversorganisaties niet zijn ingegaan en nu dreigen zij met het inzetten van stakingen.

2. Betekent dit dat er geen loonsverhogingen zijn de komende periode?

De cao-loonschalen zullen voorlopig niet verhoogd worden. In de cao zijn echter een aantal lonen gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Deze lonen gaan omhoog als ook het wettelijk minimumloon omhoog gaat.
De eerstvolgende mutatie is 1 januari 2022. Als er sprake is van nawerking (zie vraag 3) van de cao houdt de werknemer uiteraard wel recht op zijn periodieken conform de salaristabel van de cao.

3. Moet de werkgever de oude cao blijven toepassen? Zit hier verschil in voor leden of niet-leden?

Hierin zijn verschillende situaties:

Leden
Leden van Koninklijke Metaalunie (Metaalbewerking), VNI/Uneto (Technische Installatie), FOCWA (Carrosserie en schadeherstel), VIB (Isolatie) en FGZ (Federatie Goud en Zilver) moeten de cao blijven toepassen voor werknemers die gedurende de looptijd van de cao in dienst zijn gekomen. Voor nieuwe werknemers ligt dat anders, zie hiervoor vraag 5 en 6.

Niet leden
Niet-leden moeten de cao blijven toepassen als in de arbeidsovereenkomsten staat dat de cao Kleinmetaal van toepassing is. Dit heet een zogenaamd incorporatiebeding: de cao wordt dan onderdeel van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden.

Voor niet-leden die bovenstaande niet in de arbeidsovereenkomsten hebben opgenomen, geldt feitelijk geen nawerking. Alleen is het natuurlijk niet mogelijk om de arbeidsvoorwaarden van werknemers plotseling naar beneden bij te stellen. In de praktijk zal dan ook hierbij in veel gevallen de oude cao worden gevolgd.

 4. Zijn er onderdelen in de cao die niet meer toegepast mogen worden?

Ja, de cao Kleinmetaal kent een aantal bepalingen die driekwart dwingend zijn. Driekwart dwingend recht is aan de orde als in de wet is opgenomen dat afwijking alleen mogelijk is per geldende cao. Deze bepalingen mogen dus niet meer worden toegepast, omdat de cao is verlopen en dus geldt hetgeen dat geregeld is in het Burgerlijk Wetboek. Het gaat om de volgende bepalingen:

Proeftijd
De proeftijd mag maximaal 1 maand duren bij:
– een tijdelijke arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar;
– een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder einddatum.

De proeftijd kan maximaal 2 maanden duren bij:
– een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
– een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 2 jaar of langer.

Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag een werkgever geen proeftijd afspreken.

Ketenregeling opvolgend werkgeverschap
Alle eerdere arbeidsovereenkomsten tussen uitzendbureau en werknemer tellen mee voor de ketenregeling voor de werkgever.

Generatiepact
Er kunnen geen subsidie verzoeken meer worden ingediend. Indien de werknemer al gebruik maakt van een van de regelingen van het Generatiepact vóór 30 september 2021, blijft deze in stand ook na afloop van de cao’s.

5. Er komt een nieuwe werknemer in dienst. Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor hem?

In de arbeidsovereenkomsten met je werknemers staat opgenomen
dat de cao Kleinmetaal wordt toegepast. Wat betekent dit? Voor een nieuwe werknemer mag je nieuwe afspraken maken. Maar er is altijd sprake van ‘gelijk werk, gelijk loon’. Zijn er dus werknemers in dienst met eenzelfde functie als de nieuwe werknemer en waarvoor je de cao toepast, dan moet je dat ook voor de nieuwe werknemer doen. Als in de arbeidsovereenkomsten staat dat de cao Kleinmetaal wordt toegepast, moet je ook de andere bepalingen uit de cao Kleinmetaal volgen (behalve de bepalingen zoals genoemd bij vraag 4).

6. Mag ik voor nieuwe werknemers het wettelijk kader toepassen nu er voorlopig geen cao Kleinmetaal komt?

Zijn er geen werknemers in eenzelfde functie in dienst én wordt er in de arbeidsovereenkomst niet verwezen naar de cao Kleinmetaal, dan mag het wettelijk kader worden toegepast. Je moet er echter wel rekening mee houden dat als er gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst een nieuwe cao van toepassing wordt, je alsnog deze cao moet gaan toepassen voor deze werknemer.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?