Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

CO2-registratieplicht mobiliteit uitgesteld naar 1 juli 2024

CO2-registratieplicht mobiliteit uitgesteld naar 1 juli 2024

De inwerkingtreding van de CO₂-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer is opgeschort van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024.

Werkgevers zijn vanaf dan verplicht gegevens over het woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers aan te leveren. Als concreet doel geldt een reductie van anderhalf megaton CO2 in 2030.

CO2-registratieverplichting

In het klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2-uitstoot. Zo werd onder andere afgesproken om in 2030 anderhalf megaton CO2 te reduceren. Om dit te bereiken wil de overheid dat je bewuste keuze maakt over verduurzaming van de personenmobiliteit. Met de gegevens die je moet aanleveren kan worden gecontroleerd of het gestelde reductiedoel van anderhalf megaton CO2 wordt bereikt.

Waarom uitstel tot 1 juli 2024?

De uitgestelde inwerkingtreding komt door het uitgebrachte advies van de Raad van State. Die keurt het besluit in principe niet af, maar vraagt om meer duidelijkheid in de toelichting over het besluit. Invoering per 1 januari 2024 niet meer haalbaar omdat voor de minimale invoertermijn twee maanden staat. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het demissionaire kabinet daarom uitstel tot 1 juli 2024 voorgesteld.

CO2-registratieplicht: wat moet je doorgeven?

Het gaat om alle zakelijke ritten en het woon-werkverkeer van jouw werknemers in Nederland. Registreer reizen waar je werknemer een financiële vergoeding voor krijgt of waar de werknemer een auto of ander vervoermiddel gebruikt. Je moet hierbij het aantal kilometers doorgeven, het gebruikte vervoermiddel en het soort brandstof. De daadwerkelijke CO2-emissies worden dan automatisch berekend. Je moet de gegevens uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar doorgeven. Dit betekent voor het eerst op 30 juni 2025. Hiervoor stelt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een digitaal platform beschikbaar.

naar inspiratie overzicht