Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Wijzigingen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Wijzigingen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Wat zijn de gevolgen voor meeruren, overuren en tijd voor tijd? En wat betekenen deze wijzigingen voor u als werkgever?

Wat zijn de gevolgen voor meeruren, overuren en tijd voor tijd? En wat betekenen deze wijzigingen voor u als werkgever?

Situatie vanaf 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 geldt in principe de hoofdregel dat voor elk gewerkt uur – dus ook voor uren die buiten de normale arbeidsduur van de werknemer of de organisatie vallen – minstens het wettelijk minimum uurloon uitbetaald moet worden.

Overwerkloon behoort met ingang van 1 januari 2018 ook tot de grondslag voor vakantietoeslag. De WML schrijft namelijk voor dat u tenminste 8% vakantietoeslag over het loon moet betalen. Dat loon is vanaf 2018 dus inclusief overwerkloon. Er mag alleen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van deze regelgeving worden afgeweken.

Situatie vanaf 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 kunnen werknemers hun meerwerk en overwerk alléén in betaalde vrije tijd gecompenseerd krijgen als dit in de cao is opgenomen. Is dat niet het geval, dan moet voor meer- en overuren altijd minimaal het wettelijk minimumloon worden uitbetaald en kunnen meer- en overuren niet worden gecompenseerd in (tijd voor) tijd.

Tot 2019 kunnen werkgever en werknemer dus nog onderling afspreken om bij meer- of overwerk via tijd-voor-tijd te compenseren. Op die manier hebben de cao-partijen tijd om de mogelijkheid voor compensatie in betaalde vrije tijd in de cao te regelen.

Contact

Heeft u vragen over eventuele stappen in uw situatie, neem dan gerust contact op met een van onze loonadviseurs.

naar inspiratie overzicht