Sigma Personeelsdiensten

Veranderingen in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

De regels rondom het opnemen van geboorteverlof zijn sinds begin dit jaar gewijzigd. Daar komt vanaf 1 juli 2020 nog een verandering bij. Ben je als werkgever al op de hoogte van deze wijzigingen? Weet je waar jouw werknemers recht op hebben als hun partner bevallen is? Wij brengen je graag op de hoogte.

Vanaf 1 januari 2019 hebben partners na de geboorte van hun kind recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur door veranderingen in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Voorheen was dit maximaal twee dagen.

Voorwaarden opnemen geboorteverlof

Gedurende het geboorteverlof, ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd, betaal je als werkgever het loon van jouw werknemer volledig door. Jouw werknemer dient deze verlofdagen wel binnen vier werken na de geboorte van het kind op te nemen. De geboortedag zelf geldt niet als geboorteverlof. Hiervoor kan jouw werknemer calamiteitenverlof of kortverzuimverlof opnemen. Een redelijk verzoek voor een dergelijk verlofaanvraag mag niet geweigerd worden. Tijdens dit verlof betaal je als werkgever het salaris door, tenzij in de cao afwijkende regels staan.

Aanvullend geboorteverlof vanaf juli 2020

Naast dat partners recht hebben op eenmalig de wekelijkse arbeidsduur kunnen ze vanaf 1 juli 2020 ook tot 5 weken aanvullend geboorteverlof aanvragen. In dat geval ontvangt de werknemer een uitkering ter hoogte van maximaal 70% van het maximumdagloon. UWV betaalt deze verlofweken. Je kan de aanvraag bij UWV doen vanaf vier weken voorafgaand aan de eerste dag van het aanvullend geboorteverlof tot 4 weken na afloop van de laatste dag van het verlof.

Voorwaarden opnemen aanvullend geboorteverlof

Jouw werknemer dient het aanvullend geboorteverlof op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Daarnaast mag het verlof pas opgenomen worden nadat jouw werknemer het geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur heeft gebruikt. Ook dient de werknemer het verlof in hele weken aan te vragen. Wel is het mogelijk om in samenspraak met jou als werkgever het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken te verspreiden. Uiteraard is het ook mogelijk om minder dan vijf weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Veranderingen in het adoptie- en pleegzorgverlof

Begin dit jaar is ook het geboorteverlof voor adoptie- en pleegzorgverlof uitgebreid van vier naar zes weken. Jouw werknemer kan het geboorteverlof opnemen vanaf vier weken voordat het kind in het gezin komt tot uiterlijk 22 weken na de komst van het kind. Deze weken kunnen aaneengesloten worden opgenomen worden of verspreid over hiervoor genoemd tijdsbestek. Tijdens het verlof worden vakantiedagen opgebouwd. Is jouw werknemer ziek tijdens zijn verlof, dan loopt het verlof gewoon door.

Bron: rijksoverheid.nl