Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Vakantiedag wordt duurder in de cao Beroepsgoederenvervoer

Vakantiedag wordt duurder in de cao Beroepsgoederenvervoer

Per 1 januari 2019 tellen overuren en toeslagen mee in de waarde van een vakantiedag. Dit hebben de cao partijen in het beroepsgoederenvervoer besloten

Per 1 januari 2019 tellen overuren en toeslagen mee in de waarde van een vakantiedag. Dit hebben de cao partijen in het beroepsgoederenvervoer besloten.

Wat betekent dit?

Praktisch gezien betekent dit dat als een werknemer een vakantiedag opneemt, hij niet alleen zijn functieloon ontvangt voor die dag maar ook het gemiddeld bedrag per dag dat de werknemer in het voorafgaande kalenderjaar heeft ontvangen aan overuren en de zaterdag- en/of zondaguren (inclusief de toeslag). Hiervoor geldt wel een maximum: 22,75% van het functieloon.

Deze duurdere vakantiedag geldt voor de wettelijke vakantiedagen en 2 van de bovenwettelijke vakantiedagen. Bij opname van de andere bovenwettelijke vakantiedagen (inclusief senioren- en dienstjarendagen) en Atv-dagen dient alleen het functieloon betaald te worden.

Afspraak ter compensatie

Naast deze afspraak die van toepassing is vanaf 1 januari 2019 hebben de cao partijen ook een afspraak gemaakt ter compensatie van het verlies aan loon over de afgelopen jaren: een eenmalige uitkering van € 750 bruto die in 3 delen wordt uitbetaald in 2019: 31 maart 2019, 30 juni 2019 en 30 september 2019.

Om in aanmerking te komen voor deze eenmalige uitkering in 2019 moet de werknemer het gehele kalenderjaar 2018 in dienst zijn geweest bij u én in 2018 minimaal 100 uren hebben gewerkt als overwerk of gewerkt hebben op zaterdag en/of zondag.

naar inspiratie overzicht