Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon ( jeugd-LIV)

BBL-opleiding en ketenregeling

Naast het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor volwassenen wordt per 1 januari 2018 ook het zogenoemde jeugd-LIV ingevoerd. Dit is een compensatie voor de extra loonkosten die werkgevers hebben door de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017 voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar.

Naast het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor volwassenen wordt per 1 januari 2018 ook het zogenoemde jeugd-LIV ingevoerd. Dit is een compensatie voor de extra loonkosten die werkgevers hebben door de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017 voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar.

Wanneer recht op het Jeugd-LIV?

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
  • De werknemer heeft een gemiddeld  uurloon dat op of net boven het wettelijk minimumloon voor zijn leeftijd ligt.
  • De werknemer is 18, 19, 20 of 21 jaar oud op 31 december 2017.

Hoe hoog is de jeugd-LIV in 2018?

Leeftijd op 31 december 2017 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
Compensatie per uur €1,58 €1,02 €0,28 €0,23
Maximum per kalenderjaar € 3.286,40 € 2.121,60 € 582,40 € 478,40

Voor het LIV voor volwassenen geldt als voorwaarde dat de werknemer minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar bij uw organisatie moet  hebben. Deze voorwaarde geldt niet voor het jeugd-LIV.

Hoe te verkrijgen?

U hoeft niets extra’s te doen  om  het  jeugd-LIV over 2018 in 2019 te ontvangen. De Belastingdienst betaalt dit automatisch uit, als uit de aangiften loonheffingen blijkt dat u daarop recht heeft. De werkgever  krijgt vóór 15 maart 2019 een overzicht van UWV en mag tot en met 1 mei 2019 correcties insturen. De definitieve  berekening volgt dan vóór 1 augustus en de uitbe- taling uiterlijk op 12 september 2019.

BBL-opleiding en ketenregeling
naar inspiratie overzicht