Sigma Personeelsdiensten

Nieuwe Wet Arbeid in Balans en vooruitblik op de (nieuwe) Wet DBA

De WAB wijzigt het arbeidsrecht waardoor de verschillen tussen ‘vast’ en ‘flex’ minder worden. Zo moet het aantrekkelijker worden om werknemers vast in dienst te nemen door middel van een lagere WW-premie voor de werkgever. Aan de andere kant maakt de WAB het gemakkelijker voor werkgevers om een werknemer te ontslaan. Er wordt aan de huidige ontslaggronden een nieuwe cumulatiegrond toegevoegd; wat inhoudt dat verschillende kleinere punten samen ook een valide ontslaggrond kunnen vormen. Wel is een werkgever onder de nieuwe WAB een transitievergoeding verschuldigd vanaf dag één en niet pas na twee jaar.

Payrolling en uitzenden

Het verschil tussen payrolling en uitzenden wordt met invoering van deze wet groter en duidelijker. Het verschil tussen beide is de manier waarop de overeenkomst tot stand komt. Bij uitzenden wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht door het uitzendbureau, terwijl bij payrolling het payrollbureau de medewerker krijgt aangeleverd vanuit de werkgever (ofwel de inlener).

De rechtspraak heeft uitgewezen dat een uitzend- en payrollovereenkomst gelijk zijn, waardoor payrollbureau’s gebruik konden maken van de CAO voor uitzendkrachten. Deze is vaak flexibeler dan de CAO voor een bepaalde sector of geen CAO.

Met invoering van de WAB wordt deze rechtspraak geneutraliseerd en mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de CAO voor uitzendkrachten bij payrolling, maar moet de sectorale CAO worden toegepast. Daarnaast gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als die van een werknemer van de inlener die in dezelfde (of gelijkwaardige) functie werkzaam is. Tot slot moet er ook een pensioenvoorziening worden getroffen.

Payroll is dus nog steeds mogelijk, maar wordt wel duurder. Het gaat dus vooral toezien op het ontzorgen van de inlener en het dragen van de risico’s, waar de regeling initieel ook voor was bedoeld.

Waar doe je als werkgever vanaf 1 januari 2020 dan goed aan?

Je kunt het best voor payrolling kiezen als je ontzorgd wilt worden op het gebied van verloning en werkgeverrisico’s, waarbij je wel rekening moet houden met een hogere rekening vanaf 1 januari 2020. Een uitzendbureau is daarentegen de beste optie als je hulp wenst bij de werving van medewerkers, gebruik wilt maken van flexibele contracten én ontzorgd wilt worden. Of payrolling, uitzenden of zelf de medewerker in dienst te nemen voor jou de beste optie is, is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Onze specialisten denken hierin graag met je mee.

Vooruitblik op de Wet DBA

Voordat de WAB werd aangenomen, heeft Minister Koolmees nog eens uiteengezet wat het verwachtte effect van de WAB is op de ongewenste groei van de inhuur van ZZP’ers en de ‘vervanging’ Wet DBA.

De WAB dwingt het kabinet om op korte termijn ook te komen met nieuwe wetgeving voor de ZZP’er. En dan met name om met een oplossing te komen hoe ze het inhuren tegen lage tarieven moeten ontmoedigen of zelfs moeten verbieden. Zo wordt op dit moment een nieuw alternatief uitgewerkt, namelijk het minimumtarief dat moet leiden tot een bestaansminimum. Zo wordt bewerkstelligd dat de ZZP’er de mogelijkheid heeft in zijn levensonderhoud te voorzien én zich kan verzekeren of reserveringen kan maken voor risico’s op inkomensverlies. Deze wetgeving moet per 1 januari 2021 in werking treden.

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Belastingdienst ook harder optreden tegen schijnzelfstandigheid: er wordt niet alleen beboet bij kwaadwillendheid maar ook bij te laat of onvoldoende opvolgen van aanwijzingen van de Belastingdienst. Ook zal de capaciteit bij de Belastingdienst worden verdubbeld waardoor meer controle kan plaatsvinden.

Heb je nog vragen over de wetswijzigingen? Neem dan contact op met jouw Sigma adviseur.