Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Maximale transitievergoeding in 2022 is 86.000 euro

Maximale transitievergoeding in 2022 is 86.000 euro

Werknemers die worden ontslagen of van wie de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, hebben recht op een transitievergoeding. De vergoeding wordt daarom ook wel een ontslagvergoeding genoemd. Bij onmiddellijk ontslag, met wederzijds goedvinden of als de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt is geen sprake van een transitievergoeding. Het idee van de vergoeding is dat de werknemer die kan gebruiken om zich om te scholen of jobcoaching kan betalen. Het maximumbedrag van de transitievergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Vanaf 1 januari 2022 is de maximale transitievergoeding 86.000 euro.

Wanneer betaal je de transitievergoeding?

Bij bepaalde gevallen bij ontslag moet een transitievergoeding worden betaald. Deze vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag, anderzijds om de overgang naar een andere baan voor de werknemer makkelijker te maken. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, ongeacht de lengte van het dienstverband. Voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd, maakt de werknemer aanspraak op een evenredig deel.

Zo krijg je medewerkers mee met organisatieveranderingen

Geen of een lagere transitievergoeding tijdens de coronacrisis?

Tijdens de coronacrisis vragen werkgevers zich regelmatig af of het mogelijk is om af te wijken van de regels over de transitievergoeding. Is het bijvoorbeeld mogelijk een lagere of helemaal geen transitievergoeding te betalen bij ontslag? De minister bevestigt ten eerste nog eens dat gedurende de coronacrisis de ontslagbescherming van werknemers blijft gelden. Bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst blijven werkgevers hierdoor onder dezelfde voorwaarden zoals voorheen een transitievergoeding verschuldigd. Dat geldt ook bij gebruik van de NOW. In beginsel is de werkgever bij alle ontslaggronden een transitievergoeding verschuldigd, dus ook bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen zoals bij herstructurering.

Er komt dus voor bedrijven geen uitzondering op het betalen van de transitievergoeding zolang de coronamaatregelen gelden. Een tegemoetkoming in de kosten van de transitievergoeding is voor het kabinet ook geen optie. Zou het kabinet dat wel doen, dan faciliteert het daarmee in feite ontslag, schrijft de minister. Dat strookt volgens het kabinet niet met het hoofddoel van de NOW, namelijk om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.

Heb je vragen over de transitievergoeding? Lees dan ons artikel met de 7 meest gestelde vragen over de transitievergoeding of neem contact met ons op. Wij geven je graag passend advies!

naar inspiratie overzicht