Sigma Personeelsdiensten

Forse herziening van het arbeidsrecht

Twee weken geleden is er bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingediend. Het wetsvoorstel bevat op een aantal onderdelen van het arbeidsrecht forse herzieningen, die naar alle waarschijnlijkheid vanaf het kalenderjaar 2020 ingaan.

Onderstaand de belangrijkste herzieningen op een rijtje:

Versoepeling van het ontslagrecht

Nu moet de werkgever aan één van de acht wettelijke ontslaggronden volledig voldoen wil de rechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan. Er komt een nieuwe negende grond: de zogenaamde cumulatiegrond. Dit geeft aan de rechter de mogelijkheid om diverse omstandigheden te combineren om de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer te ontbinden. Nadeel voor werkgever: een hogere transitievergoeding betalen.

Transitievergoeding

Volgens de huidige wettelijke regels is een werkgever pas een transitievergoeding verschuldigd vanaf 2 jaar dienstverband. Binnen het wetsvoorstel WAB krijgt de werknemer vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. De mogelijke gunstige regeling voor oudere werknemers vervalt per 1 januari 2020.

Langer tijdelijk arbeidscontract

Het wordt voor een werkgever opnieuw mogelijk om drie tijdelijke arbeidscontracten aan te gaan met een totale duur van 3 jaar (dit is nu 2 jaar).

Diversiteit en langere proeftijd

Op grond van WAB kan er sprake zijn van geen proeftijd of een proeftijd van 1, 2 of 5 maanden, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst.

Hoge/lage WW-premie

Op dit moment is de hoogte van de WW-premie die u betaald als werkgever afhankelijk van de sector waar u als bedrijf onder valt. Binnen de WAB wordt de hoogte van de WW-premie bepaald door het arbeidscontract dat u aanbiedt: hoge premie bij een tijdelijk contract en een lage premie bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.