Sigma Personeelsdiensten

Formulieren nieuwe medewerker

Gefeliciteerd, je hebt de geschikte kandidaat voor de openstaande vacature gevonden. Een nieuwe medewerker komt in dienst. Voordat het dienstverband met de nieuwe medewerker ingaat, is nog wel het nodige ‘papierwerk’ vereist.

Dit papierwerk bestaat enerzijds uit persoonlijke gegevens van de medewerker en anderzijds uit gegevens over het dienstverband. Deze gegevens komen samen in een paar documenten; de arbeidsovereenkomst, het paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs!) en een ingevuld formulier ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’. Via dit formulier moet de werknemer schriftelijk, gedagtekend en ondertekend het verzoek bij de werkgever indienen als hij wenst dat de loonheffingskorting wordt toegepast. Voor de salarisverwerking hebben we nog meer informatie nodig, daarom hebben wij het ‘Informatieformulier nieuwe medewerker’ opgesteld.

Als je alle informatie van jouw nieuwe medewerker hebt verzameld, ontvangen wij dit graag. Bij voorkeur ontvangen wij de informatie via het formulier ‘nieuwe medewerker’ in jouw portal als werkgever in het salarispakket Nmbrs. Wij controleren de gegevens en voegen de medewerker toe aan de salarisadministratie. Het alternatief is het e-mailen van de documenten naar jouw contactpersoon bij Sigma Personeelsdiensten.

Het is erg belangrijk dat afspraken met medewerkers worden vastgelegd. Ben je op zoek naar een juridisch kloppende en volledige arbeidsovereenkomst? Daar helpen onze adviseurs je graag bij. Aan de hand van de bij jouw geldende collectieve arbeidsovereenkomst wordt de individuele arbeidsovereenkomst opgesteld en aan jouw verstrekt.

Download hieronder de formulieren:

Informatieformulier nieuwe medewerker

Opgaaf gegevens voor de loonheffingen