Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Eigenrisicodragerschap: vraag het aan voor 1 april 2023

Efficiënte Onboarding Hoe Doe Je Dat 1

Werkgevers die per 1 juli 2023 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 april bij de Belastingdienst indienen.

Je kan per 1 januari en per 1 juli kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WIA-uitkering (WGA) of Ziektewetuitkering. Hetzelfde geldt als je wil terugkeren naar de publieke verzekering van het UWV. De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet 13 weken voor de ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. De deadline voor eigenrisicodragerschap vanaf 1juli 2023 is dus 1 april 2023.

Eigenrisicodragers betalen geen Whk-premie

Voor de verschillende werknemersverzekeringen kan de werkgever kiezen om eigenrisicodrager te worden. In beginsel is het risico van arbeids­ongeschiktheid, ziekte en werkloosheid verzekerd bij UWV. Je betaalt dan een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Als eigenrisicodrager betaal je geen Whk-premie. Door eigenrisicodrager te worden, bespaar je op premies en kun je veel voordeliger uit zijn.  Maar als een (ex-)werknemer een WGA-uitkering of Ziektewetuitkering krijgt, dan betaal je wel zelf de uitkeringen en andere kosten.

Verplichtingen als eigenrisicodrager

Als eigenrisicodrager heb je een aantal verplichtingen tegenover je (ex-)werknemer. Deze verplichtingen zijn:

  • betaling van de WGA-uitkering
  • betaling van de re-integratie
  • begeleiden van de re-integratie
  • controleren dat de werknemer zijn wettelijke verplichtingen nakomt

Houd bij terugkeer uit ERD rekening met hogere terugkeerpremie

Je hebt de mogelijkheid om je na een periode van eigenrisicodragen opnieuw bij UWV te verzekeren. Voor grote en middelgrote werkgevers geldt in het jaar van terugkeer en het daaropvolgende jaar een zogenaamde terugkeerpremie Ziektewet. Teruggekeerde kleine werkgevers betalen de sectorale premies.

Maar werkgevers die vanuit het eigenrisicodragerschap op of na 1 januari 2023 terugkeren naar de publieke Ziektewetverzekering, betalen hiervoor een hogere terugkeerpremie. Deze hogere terugkeerpremie gaat gelden vanaf 1 januari 2024. Ook werkgevers die per 1 januari of 1 juli 2023 overstappen, betalen vanaf 2024 die hogere premie, omdat de terugkeerpremie maximaal voor twee jaar geldt. Wie dit jaar nog overstapt, moet daarop letten!

Advies van ondernemingsraad is nodig

Het besluit om eigenrisicodrager te worden kan grote gevolgen voor de organisatie hebben. Het is daarom belangrijk dat je een zorgvuldige afweging maakt van alle betrokken belangen. Dit is de reden dat de ondernemingsraad bij het besluit betrokken moet worden. De ondernemingsraad heeft een adviesrecht over een besluit van de ondernemer om eigenrisicodrager te worden.

naar inspiratie overzicht