Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen, die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een regeling gepubliceerd. Werkgevers hadden over deze compensatieregeling veel vragen. Met de publicatie van de Regeling compensatie transitievergoeding en de datum van inwerkingtreding is een en ander verduidelijkt.

Compensatie aanvragen

De compensatie is vanaf 1 april 2020 aan te vragen als een werkgever bij (gedeeltelijk) ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na minimaal twee jaar) een (transitie)vergoeding heeft betaald. Werkgevers die op of na 1 juli 2015, maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Na die aanvraag beslist UWV binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.

(Transitie)vergoedingen

Ook (transitie)vergoedingen, die werkgevers vanaf 1 april 2020 aan werknemers betalen, zal UWV op aanvraag compenseren. De aanvraag wordt in behandeling genomen op voorwaarde dat de werkgever de vergoeding volledig heeft betaald én er op het moment van de aanvraag nog niet meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.

Benodigde informatie

In de toelichting op de regeling staat vermeld welke gegevens UWV zoal nodig heeft voor de beoordeling van het recht op en de hoogte van de compensatie. Uit de gegevens moet het volgende blijken:

  • er was sprake van een arbeidsovereenkomst;
  • hoelang deze overeenkomst duurde;
  • de werknemer ziek uit dienst ging en daarvoor een (transitie)vergoeding is betaald;
  • hoe die vergoeding is berekend;
  • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren;
  • een bewijs dat de (totale) (transitie)vergoeding is betaald.

UWV publiceert vóór 1 juli 2019 nog aanvullende informatie over wat ze nog extra nodig hebben.

Wij houden je de komende maanden verder op de hoogte van de laatste stand van zaken en adviseren je nu reeds te onderzoeken of jouw organisatie een beroep kan doen op deze compensatieregeling bij het UWV. Heb je nog vragen, neem dan contact op met Liesbeth Mijnsbergen.

naar inspiratie overzicht