Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

9 belangrijke wijzigingen voor werkgevers per 2021

wijzigingen voor werkgevers per 2021

De overgang van 2020 naar 2021 markeert niet alleen de start van een nieuw jaar, maar ‘traditiegetrouw’ ook van een aantal belangrijke wijzigingen en nieuwe regelingen. Het is belangrijk om als werkgever hiervan op de hoogte te zijn. Wie regelingen mist of aanpassingen vergeet, loopt het risico later te worden geconfronteerd met correcties of erger: boetes en gedoe met werknemers. In deze blog hebben we de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers per 2021 op een rij gezet.

wijzigingen voor werkgevers per 2021

Wijzigingen voor werkgevers per 2021

De overgang van 2020 naar 2021 markeert niet alleen de start van een nieuw jaar, maar ‘traditiegetrouw’ ook van een aantal belangrijke wijzigingen en nieuwe regelingen. Het is belangrijk om als werkgever hiervan op de hoogte te zijn. Wie regelingen mist of aanpassingen vergeet, loopt het risico later te worden geconfronteerd met correcties of erger: boetes en gedoe met werknemers. In dit blog zet ik de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers per 2021 op een rij.

1. Reiskostenvergoeding bij thuiswerken

In 2020 mocht de onbelaste reiskostenvergoeding doorlopen voor medewerkers die thuiswerkten. In 2021 wordt daar mogelijk een stokje voor gestoken. In oktober 2020 werd initieel besloten dat thuiswerkers per 1 januari 2021 geen recht meer zouden hebben op de onbelaste reiskostenvergoeding. De afgelopen maanden is de regeling echter nog meermaals door het kabinet verlengd. Op dit moment loopt de tijdelijke goedkeuring tot 1 juli 2021. Voor veel werknemers zal dit dus mogelijk betekenen dat een vaste reiskostenvergoeding na de afloop van deze regeling er niet meer in zit. Schrappen dus of de dagen turven waarop je medewerker op het bedrijf aanwezig is. Er moet dan namelijk weer worden voldaan aan de 36-weken of 128-dagen-eis. Alleen als de werknemer 36 weken per jaar of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist, mag een vaste reiskostenvergoeding worden betaald. Als dat niet het geval is, dan is de enige optie om op declaratiebasis te vergoeden.

2. Veranderingen op de loonstrook
In 2021 is sprake van twee schijven voor de inkomstenbelasting. Tot € 68.507 geldt een tarief van 37,10%, daarboven het tarief van 49,50%. Om te komen tot een netto-inkomen spelen ook de heffingskortingen een rol. Deze zijn licht gestegen tot € 4.205 arbeidskorting en € 2.837 algemene heffingskorting. Daar staat tegenover dat sprake is van een afbouw naarmate een werknemer meer verdient. Hoe dit uitpakt op de loonstrook is afhankelijk van het salaris. Grofweg gaat iemand die het minimumloon verdient er onderaan de streep € 30 per maand op vooruit. Voor salarissen tussen de € 3.000 en € 8.000 loopt de stijging van het nettoloon door tot € 50 per maand.

3. Stijging wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder stijgt naar € 1.684,50 per maand.

4. Sociale verzekeringspremies

De premies voor de afdracht sociale verzekeringen stijgen. Het verschil tussen de hoge en lage WW-premie blijft echter 5%. Werkgevers betalen de lage WW-premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur én een vaste arbeidsomvang en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Ons advies is dit verschil mee te wegen, zodra een tijdelijk contract afloopt. Bij gebleken geschiktheid kan het interessant zijn om de nieuwe medewerker direct een contract voor onbepaalde duur aan te bieden.

5. Loonkosten voordeel

Werkgevers krijgen subsidie bij het in dienst nemen van medewerkers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Waar dit loonkostenvoordeel tot en met 2020 gedurende 3 jaar toegepast kon worden, is dit vanaf 2021 voor onbepaalde tijd, mits de werknemer blijft voldoen aan de voorwaarden. Dit kan een extra reden zijn om een werknemer uit deze doelgroepen een kans te geven. Het levert niet alleen loonkostenvoordeel op, maar draagt ook bij aan goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

6. Werkkostenregeling (WKR) terug naar ‘normaal’

In 2020 ging de vrije ruimte van de WKR tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. In 2021 gaat de vrije ruimte terug naar 1,7% en boven de € 400.000 naar 1,18%. Let wel, in 2021 vallen vergoedingen en verstrekkingen voor scholingen van ex-medewerkers ook onder de gerichte vrijstelling.

Update: initieel zou de vrije ruimte van de WKR per 2021 weer verlaagd worden naar 1,7%. Op 21 januari 2021 heeft het kabinet echter bekendgemaakt dat, vanwege de verlenging van de lockdown, de verhoogde vrije ruimte van 3% ook in 2021 van kracht blijft.  Lees verder…

7. Auto van de zaak

De korting op de bijtelling voor elektrische auto’s wordt ook dit jaar verder naar beneden bijgesteld. Het bijstellingspercentage voor de auto van de zaak is in 2021 22%. Voor elektrische auto’s geldt een korting van 10% over de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde van de auto. Dit kortingspercentage geldt ook voor waterstofauto’s en elektrische auto’s met zonnepanelen. Bij deze laatste twee categorieën is de korting niet gemaximeerd. De 10% korting geldt in deze gevallen dus over de volledige cataloguswaarde.

8. Levensloopregeling

De levensloopregeling is gestopt in 2012. Vanaf die tijd gold een overgangsrecht. Dit recht stopt; het genietingsmoment is vastgesteld op 1 november 2021. Dit betekent dat werknemers die gebruik hebben gemaakt van de levensloopregeling, dit tot 31 oktober 2021 kunnen laten uitkeren via hun (ex-) werkgever met gebruikmaking van de heffingskorting. Doet de werknemer dit niet? Dan wordt de spaarinstantie inhoudingsplichtig. De heffingskorting kan in dat geval niet toegepast worden en pas later worden verrekend met de aangifte inkomstenbelasting.

9. Tijdelijke Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

De AOW-leeftijd is ook in 2021 66 jaar en vier maanden. Komend jaar komen er ruimere mogelijkheden voor vrijwillig vertrek van oudere werknemers. Zo is de werkgever tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden vanaf 1 januari 2021 de 52%-heffing niet verschuldigd bij vertrekregelingen met oudere werknemers.

We staan graag voor je klaar

Deze negen punten tonen aan dat je als werkgever in 2021 weer volop met nieuwe en gewijzigde regelingen te maken krijgt. Om zaken goed te regelen en verrassingen achteraf te voorkomen, staan mijn collega’s en ik je graag bij met advies waarmee je het nieuwe jaar zowel voor jezelf als je medewerkers goed kunt starten. Heb je vragen over de wijzigingen voor werkgevers per 2021? Neem gerust contact met ons op!

naar inspiratie overzicht