Nieuws

1 2 3 4 5 6 7 >

10-jarig jubileummagazine Sigma Personeelsdiensten

05-09-2018
lees verder >
10-jarig jubileummagazine Sigma Personeelsdiensten

Wijzigingen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

30-08-2018

Wat zijn de gevolgen voor meeruren, overuren en tijd voor tijd? En wat betekenen deze wijzigingen voor u als werkgever?

lees verder >

Bedragen minimumloon 2018

29-05-2018
lees verder >

Dubbelportret Sigma, Online-Planning en Bakker Boer

25-04-2018
lees verder >

Gemotiveerde werknemers

30-03-2018

Momenteel ervaren veel werkgevers dat het moeilijk is om de juiste werknemers bij hun organisatie te houden. Daarnaast is het belangrijk dat werknemers gemotiveerd zijn. Gemotiveerde medewerkers krijgt u niet alleen met een passend salaris, maar ook met de juiste aandacht.

lees verder >

Jeugd-LIV: nieuwe tegemoetkoming bij jonge minimumloners

19-01-2018

Het jeugd-LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in verband met de verhoging van het minimumjeugdloon. Dat betekent extra loonkosten voor werkgevers. Daarom krijgen werkgevers vanaf 1 januari 2018 het jeugd-LIV voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen.

lees verder >

Wijzigingen bijtelling auto van de zaak

30-10-2017

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor alle auto’s (met uitzondering van volledig elektrische auto’s) een bijtellingspercentage van 22%. Voor auto’s die vóór 2017 zijn aangeschaft, kennen we verschillende percentages. Het standaard percentage voor deze auto’s was 25%. Hierop werd een korting gegeven wanneer de CO2-uitstoot laag was. De korting was geldig voor 60 maanden. Voor de bepaling van de bijtelling wordt gekeken naar de ‘datum eerste tenaamstelling’. 60 maanden na de eerste tenaamstelling dient de korting opnieuw bekeken te worden.

lees verder >

Even voorstellen...Frieda de Boer

26-10-2017

Mijn naam is Frieda de Boer. Ik werk sinds 1 mei 2017 als loonadviseur bij Sigma Personeelsdiensten in Barendrecht.

lees verder >

BBL-opleiding en ketenregeling

26-10-2017

Het Burgerlijk Wetboek kent sinds 1 juli 2015 een uitzonderingsbepaling voor de ketenregeling voor BBL-leerlingen. Volgens artikel 7:668a lid 10 BW is de bepaling van maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten gedurende een periode van maximaal 24 maanden niet van toepassing op BBL-ers.Dit houdt in dat met een BBL-er een onbeperkt aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan worden afgesloten. Dit is niet gekoppeld aan een maximale duur. Elke arbeidsovereenkomst met een BBL-er loopt van rechtswege af op het overeengekomen tijdstip.

lees verder >

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon ( jeugd-LIV)

26-10-2017

Naast het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor volwassenen wordt per 1 januari 2018 ook het zogenoemde jeugd-LIV ingevoerd. Dit is een compensatie voor de extra loonkosten die werkgevers hebben door de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2017 voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar.

lees verder >

1 2 3 4 5 6 7 >

Sigma Personeelsdiensten Sigma Personeelsdiensten
ExtraNet  |  Realisatie: TiDi Media