Nieuws

1 2 3 4 5 6 >

UBO-verklaring

24-05-2019
lees verder >

UWV Werkgeversportal - Inloggen met eHerkenning

22-05-2019

U heeft hoogstwaarschijnlijk een mail ontvangen van het UWV over het werkgeversportaal.

lees verder >

Subsidie voor BBL-leerlingen

22-05-2019

Via de subsidieregeling Praktijkleren krijgt u jaarlijks per leerling tot maximaal € 2700  terug op basis van een aantal gestelde voorwaarden vanuit het RVO. Het aanvragen van deze subsidie bieden we sinds vorig jaar als dienst aan via onze partner OAZ Subsidieadvies.

lees verder >

Loonheffingskorting niet-inwoners Nederland

22-05-2019

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Dit leidt in de praktijk tot veel vragen. Hierbij een uitleg en een overzicht van de wijzigingen.
De loonheffingskorting bestaat uit een belastingdeel en een premiedeel. Het belastingdeel heeft betrekking op de loonbelasting, het premiedeel op de premies volksverzekeringen

lees verder >

10-jarig jubileummagazine Sigma Personeelsdiensten

05-09-2018
lees verder >
10-jarig jubileummagazine Sigma Personeelsdiensten

Wijzigingen Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

30-08-2018

Wat zijn de gevolgen voor meeruren, overuren en tijd voor tijd? En wat betekenen deze wijzigingen voor u als werkgever?

lees verder >

Bedragen minimumloon 2018

29-05-2018
lees verder >

Dubbelportret Sigma, Online-Planning en Bakker Boer

25-04-2018
lees verder >

Gemotiveerde werknemers

30-03-2018

Momenteel ervaren veel werkgevers dat het moeilijk is om de juiste werknemers bij hun organisatie te houden. Daarnaast is het belangrijk dat werknemers gemotiveerd zijn. Gemotiveerde medewerkers krijgt u niet alleen met een passend salaris, maar ook met de juiste aandacht.

lees verder >

Jeugd-LIV: nieuwe tegemoetkoming bij jonge minimumloners

19-01-2018

Het jeugd-LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in verband met de verhoging van het minimumjeugdloon. Dat betekent extra loonkosten voor werkgevers. Daarom krijgen werkgevers vanaf 1 januari 2018 het jeugd-LIV voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen.

lees verder >

1 2 3 4 5 6 >

Sigma Personeelsdiensten Sigma Personeelsdiensten
ExtraNet  |  Realisatie: TiDi Media